DE KOLCZYŃSKA - gabinet psychoterapii GESTALT
Psychoterapia

Katarzyna Kolczyńska

Katarzyna Kolczyńska

Jestem terapeutką Gestalt.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającą akredytację European Associated of Psychoterapy, European Assotiation for Gestalt Therapy oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organisations).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Na co dzień pracuję jako terapeutka z osobami dorosłymi oraz dziećmi.

W swej pracy kładę nacisk na świadome bycie oraz doświadczanie relacji z drugim człowiekiem.

Istotą drogi ku sobie jest poznanie swoich emocji, wyrażanie siebie, spostrzeganie tego co jest, poznawanie swego środowiska takim jakim ono jest oraz życie w tu i teraz, bo nic poza teraźniejszością nie istnieje.

W tą właśnie drogę wyruszam wraz z mym klientem by poznawać i odkrywać piękno jego świata.

Certyfikat EuropejskiCertyfikat 179Erlaubnis

Zapraszam.