DE KOLCZYŃSKA - gabinet psychoterapii GESTALT
Psychoterapia

Czym jest terapia Gestalt?

"Jedną z największych wartości terapii indywidualnej jest to, że można na sobie doświadczyć, jak ważne jest wsparcie"
Irvin D.Yalom "Dar Terapii"

Gestalt jako terapia humanistyczną kładzie nacisk na indywidualność każdego człowieka, a jego problemy traktuje jako wyraz niespełnionych potrzeb oraz wewnętrznych konfliktów.

Terapia Gestalt jest spotkaniem, w którym Klient wraz z Terapeutą stara się odkrywać, doswiadczać i zrozumieć jak funkcjonuje i radzi sobie w świecie.

Gestalt koncentruje się na Tu i Teraz w formie spotkania Ja i Ty.

Klient może dzięki temu dokonywać samoobserwacji pojawiających się uczuć, myśli oraz zmysłowych doznań.

Dzięki temu następuje wzrost i poszerzanie świadomości własnego JA, wgląd w przyczyny aktualnych problemów, doświadczanie tego, co dzieje się w ciele, w emocjach i tego, co jest odbierane przez zmysły.

Wzrost świadomości uczuć i potrzeb otwiera możliwość ich autentycznego zaspokojenia.

Terapeuta Gestalt nie zmienia świata klienta, nie udziela rad, nie daje gotowych rozwiązań.

Towarzyszy mu i wspiera w poznawaniu siebie, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian, poszukiwaniu sposobu życia, który może mu dawać zadowolenie i poczucie sensu.